Hos Depona er arkiveringen, som den altid burde have været

Depona har alt, hvad der skal til for at gøre jeres arkivproces fleksibel og sikker.

Vores basistjeneste hjælper jer med at pakke og transportere jeres arkivmateriale og registrere det i vore webbaserede arkivsystem Visual Archive®. Funktionaliteten med billeder giver systemet en unik brugervenlighed, der forenkler arkivhåndteringen. Arkivmaterialet forvaltes i vores arkiver.

Visual Archive® giver jer fuld kontrol over jeres arkivering hos os. Løsningen gør det muligt for jer at udføre alle aktiviteterne inden for arkivforvaltning, fra bestillinger over gennemgang og godkendelse til destruktion.

Når I foretager en bestilling, udføres den normalt inden for få timer.

Vi varetager destruktion og udarbejder destruktionsattester.

Depona leverer en samlet tjeneste, hvor arkivprocessen bliver rationel, fleksibel, rettidig og let at håndtere fra dag ét, lige til den dag, hvor dokumenterne genbruges til nyt papir.

Vi tilbyder et bredt udvalg af tjenester til udvidede behov:

Visual Archive Office® er et komplet arkivhåndteringssystem, hvor arkivmaterialet kan spores fra dag ét og frem til destruktion, uanset om materialet arkiveres internt eller eksternt med stregkoder eller RFID-tags på hver enkelt mappe eller kasse-etiket.

E-arkiv til sikring af redundans i forhold til jeres øvrige serverdrift, en professionel cloud-tjeneste, hvor vi tager ansvar for informationen.

Arkivprodukter såsom kasser, omslag, etiketter og alt, der er behov for til jeres fysiske dokumenter.