Det sker den 25. maj 2018. Er du klar?

GDPR, General Data Protection Regulation, træder i kraft i hele EU den 25. maj i år. Denne nye databeskyttelsesforordning regulerer al behandling af personoplysninger. Kravene vil være omfattende, og bøderne til dem, der ikke overholder forordningen, er høje. Men der er hjælp at hente.

GDPR afløser persondataloven PUL (svensk), og indeholder hele 173 krav, der skal opfyldes, og 99 artikler. Formålet med GDPR er at øge medborgernes integritetsbeskyttelse og rettigheder. Dette giver sig udtryk i, at kravene bliver større til, at virksomheder og organisationer skal informere om, hvordan de håndterer oplysninger, hvilke oplysninger og hvorfor. Under visse omstændigheder vil man kunne sige nej til at ens personoplysninger bliver brugt. I den øgede beskyttelse af personoplysninger indgår også at blive glemt. At få personoplysninger slettet.

For dem, der ikke overholder behandlingen af personoplysninger, venter en såkaldt administrativ sanktionsafgift. Den kan beløbe sig til 20 millioner euro eller fire procent af virksomhedens eller organisationernes globale omsætning. I Danmark er det Datatilsynet, der har ansvaret for, at regelsættet i GDPR efterleves.

For de virksomheder og organisationer, som ejer og håndterer personoplysninger, handler det ganske enkelt om at have styr på sin information og sine data. Og det kan være et problem, hvis informationen eksempelvis er arkiveret på mikrofilm eller microfiche. En mikrofilm kan indeholde 17.000 dokumenter, så det er både tidskrævende og meget dyrt at finde det rigtige billede og fjerne eventuelt indhold manuelt.

Løsningen er at digitalisere og indeksere sin aktiverede information og data.

Depona e-Arkiv er en professionel skybaseret, digital arkivløsning, hvor du altid har nem og hurtig tilgang den information, du faktisk har brug for. Al dokumentation er forenelig med GDPR og mindst lige så vigtigt: Depona agerer som den ansvarlige databehandler for alle kunder, som arkiverer deres personoplysninger hos os. Har du i stedet behov for at håndtere og opbevare din information og dine data med egne softwareløsninger og på egne interne servere? Det løser vi. Vi kan hjælpe dig med at scanne dit materiale på mikrofilm og microfiche til et digitalt format og overføre det hele til dig.

Hvis du endnu ikke er klar til GDPR, kan Depona e-Arkiv være et vigtigt skridt på vejen til, at din virksomhed eller din organisation efterlever de stillede krav. Allerede den 25. maj 2018.